Aandacht voor het milieu

Naast veiligheid en kwaliteit speelt aandacht voor het milieu een grote rol binnen Cordeel Nederland. Door een scherp milieubeleid te voeren zijn we ISO-14001 gecertificeerd. Preventieve milieumaatregelen zijn opgenomen in onze KAM-handboeken en vormen onderdeel van ons VCA-beleid.

Maximaal recyclen

Op iedere bouwplaats scheiden we afval nauwkeurig en beperken we het tot een minimum. Maximaal recyclen is de doelstelling. Dat verwachten we ook van onderaannemers en leveranciers. Per project rapporteert onze milieufunctionaris alle afvalstromen. Onze schone bouwplaatsen dragen bij aan bewust afvalbeheer, maar zijn ook cruciaal voor een veilige werkomgeving en de kwaliteit van het werk.

Efficiënt materiaal gebruik

We gaan zo efficiënt mogelijk om met het gebruik van materialen. Binnen onze productiefaciliteiten zijn processen geautomatiseerd m.b.v. optimalisatie software wat snijverlies minimaliseert. Rekening houden met standaard afmetingen van materialen voorkomt ook onnodig verlies.

Momenteel vernieuwen we ons wagenpark zodat op termijn alle voertuigen voorzien zijn van een A-label motor.

CO2 Prestatieladder

De CO2-prestatieladder is een instrument om inzicht te krijgen in het energiegebruik en de CO2-emissie om deze vervolgens te verminderen. De reductie van CO2-uitstoot kan worden beloond bij aanbestedingen in de vorm van een (fictieve) korting op de inschrijfprijs.

Hiernaast kan de vermindering in energieverbruik een kostenbesparing voor ons als bedrijf inhouden.

Achtergrond:

Een CO2-prestatieladder is een verklaring voor bedrijven die zich bewust bezig houden om de CO2-uitstoot te verlagen. Het gaat om CO2 bewust handelen in de eigen bedrijfsvoering en bij het uitvoeren van projecten. Hiernaast dient ook leveranciers gevraagd te worden om serieus werk te maken van CO2-reductie.

Er zijn 5 niveaus op de prestatieladder:

  • niveau 1: Inzicht in belangrijkste energiestromen
  • niveau 2: Inzicht in eigen energie verbruik + wil om te reduceren
  • niveau 3: CO2 footprint conform norm + kwantitatieve reductiedoelstellingen
  • niveau 4: CO2 bewust handelen en reductie initiëren in samenwerking met de keten
  • niveau 5: Leveranciers bevragen en behalen CO2-doelstellingen