Vopak Opslagtanks

De realisatie van twee tankputten met een van 5 tanks en een van 6 tanks omringd door dijken. Deze putten zijn geheel vloeistofdicht. Verder de realisatie van het bedieningsgebouw, main electrical station met de substations, de Pompkamer en de civiele werken, wegenbouw en betonwerken als dijkdoorvoeren en culverts. De gehele piping is in combinatie uitgevoerd bestaande uit de transportleidingen, fire fighting en het tracé naar de Jetty met de zeedijkkruisingen en spoorwegkruisingen.
De tanks zijn via pijpleidingen met de nieuwe steiger (jetty) verbonden.

Sector: 
Logistiek
Productie
Periode: 
01/11/2010 tot 01/06/2012
Locatie: 
Eemshaven
Architect: 
Cordeel (Design & Build)
Oppervlakte: 
22.880m²
Opdrachtgever: 
Vopak Eemshaven

Neem contact op

Vragen over dit project?

Neem contact op. We vertellen u er graag meer over.