Veilig of niet

Eén van de belangrijkste bedrijfsdoelstellingen van Cordeel is bouwprojecten realiseren zonder ongevallen. Cordeel legt de lat daarbij hoger dan het gemiddelde in de sector.

Wat doen we concreet?

  • Cordeel heeft een strikt veiligheidsbeleid.
  • We communiceren veiligheidsinstructies aan elke medewerker die bouwplaatsen betreedt.
  • Cordeel is al jaren VCA-gecertifeerd. Al onze bouwplaatsmedewerkers en leidinggevenden hebben een VCA-diploma.
  • In project specifieke SHE-plannen worden risico’s benoemd en behandeld.
  • Ervaren veiligheidsdeskundigen houden permanent of periodiek veiligheidstoezicht.
  • We veroordelen onveilig gedrag en stimuleren veilig gedrag.
  • Onderaannemers worden grondig geselecteerd op basis van hun veiligheidsgedrag.
  • Medewerkers worden permanent opgeleid en geëvalueerd.

Onze ervaringen hebben geleid tot meerdere erkenningen, waaronder:

We bouwen veilig, of we bouwen niet.