Wat drijft Cordeel Nederland?

Gedreven en vol enthousiasme ontwerpen en realiseren wij op veilige wijze kwalitatieve, duurzame gebouwen en constructies voor bedrijven en overheden. De focus ligt altijd op klanttevredenheid en respect voor mens en milieu.

Dit is de eerste alinea van onze Mission Statement die iedere medewerker van Cordeel Nederland ondertekent. Het vertelt hoe wij handelen. Hoe wij met u willen samenwerken.

Onze waarden

 • Safety First: wij werken veilig of we werken niet.
 • Wij leveren kwaliteit en focussen op tevreden klanten.
 • Wij behandelen onze klanten met respect en waardigheid. Wij respecteren gemaakte afspraken en gaan onze verantwoordelijkheid nooit uit de weg. In geen geval laten we ons afleiden door discussies met leveranciers of onderaannemers.
 • We leveren kwaliteit vanuit een geïntegreerd kwaliteitssysteem gebaseerd op speerpunten:
  • Risico’s in kaart brengen en risicobeperkende maatregelen nemen.
  • Niet starten zonder grondige voorbereiding.
  • Kwaliteitscontroles inbouwen en niet blindelings vertrouwen op leveranciers en onderaannemers.
  • Leren van fouten en kennis/ervaring delen binnen de organisatie.
 • Wij handelen proactief, zoeken oplossingen en creëren geen problemen. Wij leveren toegevoegde waarde vanuit kennis en vakmanschap.
 • Wij opteren voor lange termijnsamenwerking zowel met klanten als medewerkers en onderaannemers.
 • Wij handelen betrouwbaar en integer en met respect voor elkaar en zijn kritisch voor onszelf. Wij gaan met mensen om zoals we willen dat er met onszelf wordt omgegaan.
 • Wij investeren in de opleiding en het welzijn van onze medewerkers; het grootste kapitaal van ons bedrijf.
 • Wij handelen met respect voor het milieu en ondernemen maatschappelijk verantwoord.
 • Wij hebben plezier in ons werk en zijn trots op de gezamenlijke prestaties.