Kwaliteit, Veiligheid, Gezondheid & Milieu

Kwaliteit, veiligheid, gezondheid en milieu zijn belangrijke speerpunten binnen Cordeel. We doen meer dan nodig om te voldoen aan de vereisten en voorwaarden op dit gebied. Sinds jaar en dag voeren we een actief preventie- en kwaliteitsbeleid.

Ons beleid voor veiligheid, kwaliteit en milieu is vertaald naar diverse procedures in ons KAM-handboek. We verbeteren onze prestaties continue door het nemen van preventieve en corrigerende maatregelen. Een verantwoordelijkheid van iedereen werkzaam bij Cordeel. Dit is ook terug te zien in onze Mission Statement. Door een actieve en betrokken samenwerking met zowel eigen medewerkers als die van onderaannemers, leven we dit beleid nauwkeurig na.

Dit alles resulteert in een terugkerende vernieuwing van onze VCA- en ISO-certificaten

Lees meer over de richtlijnen van VCA Nederland en ISO.